Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur już opublikowane!

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Wspomniany dokument z 3 grudnia 2013 roku określa:

  • przypadki, w których faktury mogą zawierać węższy zakres danych, niż opisany w ustawie o VAT (art. 106e), a także zakres tych danych,
  • sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania – inny, niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT,
  • późniejsze terminy wystawiania faktur, niż te określone w art. 106i ustawy o VAT.

Nowe rozporządzenie zastąpi:

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 i 362) w zakresie dotyczącym innego niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 oraz z 2012 r. poz. 1428) w zakresie dotyczącym szczegółowych zasad wystawiania faktur.

Rozporządzenie z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

 

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *