Kiedy można odliczyć VAT z faktury elektronicznej?

Przepisy dotyczące wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych są dziś mniej restrykcyjne niż jeszcze 2 lata temu. Dziś dowód księgowy można przysłać w PDF-ie drogą e-mailową. Wciąż jednak pojawiają się pewne wątpliwości co do zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktury przesyłanej w tej formie i tą drogą.

Wielu podatników wciąż ma wątpliwości, kiedy faktura wystawiona w formie elektroniczne uprawnia do odliczenia VAT w kosztach rozchodów. Nietrudno dziwić się takiemu stanowi rzeczy, ponieważ przepisy w tym zakresie ulegają zmianom, a organy podatkowe nie zawsze są zgodne w swoich interpretacjach. Aby odliczyć koszt od podatku, niezbędne jest posiadanie dowodu księgowego. Według § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.) dla podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów podstawowym takim dokumentem jest faktura VAT.

Zmiana w przepisach

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT faktura taka może być wystawiona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Aż do końca 2010 roku można było odliczyć VAT tylko z faktur elektronicznych, które spełniały następujące wymogi:

  • Autentyczność pochodzenia i integralność treści zostały zagwarantowane przez bezpieczny podpis elektroniczny, który mógł zostać zweryfikowany dzięki kwalifikowanemu certyfikatowi.

Lub

  • Autentyczność pochodzenia i integralność treści zostały zagwarantowane przez system wymiany elektronicznej EDI – zgodny z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych.

Nowe zasady wystawiania i przesyłania

Od 1 stycznia 2011 roku, kiedy to weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r., przepisy dotyczące warunków przesyłania e-faktur uległy złagodzeniu. Od tamte pory dokumenty te można:

  • Wystawiać i przesyłać w dowolnym formacie elektronicznym, na przykład PDF lub doc.
  • Przesyłać drogą e-mailową.
  • Wystawiać w formie tradycyjnej, a przesyłać drogą elektroniczną.

Dodatkowo można też wystawiać i przesyłać w dowolny sposób faktury korygujące i duplikaty faktur. Przy czym dopuszczalne jest wystawianie korekty elektronicznej do faktury papierowej, duplikatu papierowego do faktury elektronicznej itd.

Wątpliwości co do autentyczności

Sprawa nie jest jednak tak prosta, jak pozornie mogłoby się wydawać. Owszem, przepisy dotyczące formy przesyłania faktur elektronicznych uległy złagodzeniu, jednak w dalszym ciągu podatników obowiązuje § 2 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów. Według tego przepisu konieczne jest zapewnienie autentyczności pochodzenia faktury. Oznacza to, że zagwarantowana musi być pewność tożsamości osoby dokonującej dostawy towarów lub usługodawcy, ewentualnie wystawcy faktury. Zapewniona musi być także integralności treści faktury, czyli niezmienności danych na fakturze. O ile temu ostatniemu wymogowi dość łatwo sprostać – wystarczy tylko wysyłać pliki z zablokowaną możliwością edycji, o tyle spełnienie pozostałych wymogów może budzić wątpliwość. Jak w rzetelny sposób zapewnić autentyczność pochodzenia e-faktury, aby nie było co do tego żadnych obiekcji? W stu procentach gwarantuje to tylko podpis elektroniczny albo system EDI, dlatego wielu podatników woli pozostać przy tych sprawdzonych metodach.

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *