Kasy fiskalne w 2015 i 2016 – sprzedaż przez Internet

Prowadzisz sklep internetowy? Masz w ofercie sprzedaż wysyłkową? W takim razie koniecznie przeczytaj o zmianach w stosowaniu kas fiskalnych, które wejdą w życie już jutro! Dnia 1 stycznia 2015 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów regulujące kwestię zwolnień z urządzeń fiskalnych. Przepisy aktu prawnego aktualnego w latach 2015-2016 zmuszą tysiące polskich podatników do wprowadzenia kas lub drukarek fiskalnych do firm. Czy też znajdziesz się wśród nich?

Z początkiem stycznia 2015 roku kilka grup podatników straci prawo do zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Do zakupu kasy lub drukarki fiskalnej zmuszonych będzie ok.100 000 przedsiębiorców! Sytuacja ta ma związek z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów. Co prawda ustawodawca nie pozbawił przywileju zwolnienia z kas sprzedaży wysyłkowej, ale osoby, które prowadzą np. sklepy internetowe czy korzysta z serwisów aukcyjnych, powinny uważnie zapoznać się ze zmianami w przepisach. Może się okazać, że stracą one prawo do sprzedaży bez kasy z innego powodu. Regulacje dotyczące m.in. dostaw towarów uległy modyfikacji. Poszerzono bowiem listę wyłączeń z wszelkich zwolnień z kas. Co może to oznaczać dla podatnika posiadającego sklep w Internecie lub zajmującego się inną formą sprzedaży wysyłkowej?

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych – ważne od 1 stycznia 2015 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) wejdzie w życie już jutro i będzie obowiązywać podatników w roku 2015 i 2016.  Zastąpi ono dokument z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

W oczekiwaniu na nowe regulacje resortu finansów, podatnicy obawiali się zmiany kwoty limitu obrotów do zwolnienia podmiotowego. Ale, jak się okazało w lipcu 2014 roku, rozporządzenie nie wprowadziło zmian w tym zakresie. Wprowadziło jednak inne nowości, z których najistotniejszą i chyba najbardziej radykalną (w stosunku do obecnego stanu prawnego) było poszerzenie katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas.

Katalog wyłączeń został uzupełniony dodatkowymi usługami. Jakimi? Kasy fiskalne w 2015 roku obowiązkowo będą musieli wprowadzić podatnicy, którzy świadczą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych między innymi usługi:

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów
  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
  • prawnicze
  • doradztwa podatkowego
  • gastronomiczne
  • opieki medycznej świadczone przez lekarzy, w tym także stomatologów

Wszystkie usługi, dla których z dniem 1 stycznia 2015 roku przestanie obowiązywać prawo do zwolnienia z kas fiskalnych, zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów aktualnego w latach 2015-2016. Projektowaną wersję tego dokumentu znamy od lipca 2014 roku – a jego ostateczną treść od listopada – dlatego regulacje, które zobowiążą do wprowadzenia kasy fiskalnej wielu usługodawców, nie są dla nich zaskoczeniem.

Ale lista wyłączeń nowych czynności ze zwolnień z kas to nie jedyna wprowadzona zmiana w przepisach. Ustawodawca nie zawarł też w rozporządzeniu w sprawie zwolnień żadnego zapisu, z którego wynikałoby, iż przywilej sprzedaży bez kasy przysługuje podatnikom, którzy świadczą niewielką liczbę usług. Do 31 grudnia 2014 roku ze zwolnienia z kas dla małej liczby usług mogą korzystać podatnicy, których sprzedaż usług spełni następujące warunki:

Każda świadczona usługa dokumentowana jest w postaci faktury zawierającej dane identyfikujące odbiorcę.

Łączna liczba wykonanych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, natomiast łączna liczba odbiorców była mniejsza niż 20.

Z nowym zwolnienie z obowiązku posiadania kasy ze względu na niewielką ilość świadczonych usług – zostanie zlikwidowane! Nawet jeśli Twoja sprzedaż spełnia powyższe warunki, po wejściu w życie nowego rozporządzenia nie będzie to miało żadnego znaczenia.

Zwolnienie z kas ze względu na niewielką liczbę usług z dniem 1 stycznia 2015 roku przestanie obowiązywać!

Z jakimi zmianami w przepisach powinni w takim razie liczyć się przedsiębiorcy świadczący sprzedażą wysyłkową? Czy nowelizacje, które wprowadza nowe rozporządzenie, wpłyną na funkcjonowanie sklepów internetowych? Kasy fiskalne w 2015 i 2016 roku – czy sprzedaż przez Internet będzie zobowiązana do ewidencji z zastosowanie tych urządzeń?

Kasy fiskalne w 2015 i 2016 roku – sprzedaż przez Internet

Jak wspomnieliśmy ustawodawca zadecydował o zachowaniu prawa do zwolnienia z kas fiskalnych dla podatników prowadzących sprzedaż wysyłkową. Podobnie jak w latach 2013-2014, aby uniknąć stosowania kasy, sprzedaż ta musi spełniać konkretne warunki określone w rozporządzeniu. Na jakich zasadach przysługuje zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 i 2016 roku? Możemy o tym przeczytać w § 2 ust. 1 nowego rozporządzenia, w związku z poz. 37 załącznika do tego aktu prawnego. Z poz. 37 załącznika dowiadujemy się, iż zwolnieniom z ewidencji na kasie fiskalnej w latach 2015-2016 podlega:

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Oczywiście opisywane zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej nie przysługuje tym podatnikom, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 pkt 1 rozporządzenia. Są to bowiem czynności całkowicie pozbawione jakichkolwiek zwolnień. Jeśli więc sprzedajesz wysyłkowo np. sprzęt telekomunikacyjny lub sprzęt fotograficzny – to musisz obowiązkowo wystawić paragon fiskalny dla klienta do każdej takiej sprzedaży, nawet jeśli spełniłeś warunki sprzedaży wysyłkowej. Zmiany w katalogu wyłączeń zawartym w nowym rozporządzeniu, to zmiany, które najbardziej powinny interesować właścicieli sklepów internetowych lub sprzedających towary w serwisach aukcyjnych. To właśnie one mogą wpłynąć na konieczność stosowania kasy fiskalnej przez podatników, którzy wcześniej mogli korzystać ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej.

Zmiany w katalogu wyłączeń w 2015 i 20116 roku

Nowa dostawa towaru wyłączona ze zwolnienia

Wśród czynności dodanych do opisywanego już katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas znalazły się nie tylko usługi, ale także jedna nowa dostawa towaru. W § 4 rozporządzenia aktualnego od 1 stycznia 2015 roku możemy dowiedzieć, dokładnie o jaką dostawę chodzi.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

(…)

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

Podatnicy, którzy zajmują się sprzedażą perfum lub wód toaletowych od 2015 roku mają bezwzględny obowiązek ewidencjonowania każdej takiej transakcji z zastosowaniem kasy fiskalnej. Kwestia ta dotyczy również sprzedaży wysyłkowej np. w ramach sklepu internetowego. Jeżeli więc zajmowałeś się w poprzednich latach sprzedaż perfum przez Internet i korzystałeś ze zwolnienia z kasy, a chcesz kontynuować działalność w tej branży w przyszłym roku – to zgodnie z nowym rozporządzeniem, będziesz musiał wprowadzić kasę. Dostawa ta została bowiem wyłączona z jakichkolwiek zwolnień z kas.

Dostawa nośników cyfrowych i analogowych – nowe brzmienie przepisu

Druga rzecz to sformułowanie, które znalazło się w § 4 pkt 1 lit. l nowego rozporządzenia. Nastąpiła w nim drobna, ale istotna zmiana. Szczegół ten może wpłynąć na sytuację wielu podatników działających w Internecie i zajmujących się sprzedażą w wysyłkową. W paragrafie tym czytamy, że:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

(…)

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych

Aktualne do 31 grudnia 2014 r. „stare” rozporządzenie mówiło jedynie o zapisanych nośnikach danych. W akcie prawnym, który wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku, dodano też sformułowanie niezapisanych. To ważna zmiana w przepisach dla podatników zajmujących się dostawą tego typu towarów w systemie wysyłkowym.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. sprzedaż zapisanych i niezapisanych nośników danych będzie wymagała wystawiania paragonów fiskalnych.

Podatnicy, którzy nie posiadają urządzeń fiskalnych w związku z korzystaniem ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej, będą musieli wprowadzić kasy fiskalne w 2015 roku w swoich firmach, albo zaprzestać sprzedaży towarów wymienionych w katalogu wyłączeń.

Kasy fiskalne w 2015 i 2016 roku – sprzedaż przez Internet – jak zachować prawo do zwolnienia?

Utrzymanie prawa do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 i 2016 roku, w praktyce będzie wymagała od podatników skrupulatności i dokładnego określenia regulaminu wykonywania przelewów. Zapłata dokonana przelewem z konta bankowego, które nie należy do faktycznego odbiorcy, w sytuacji gdy ani z danych tej osoby, ani np. z tytułu przelewu, nie wynika, że zapłaty dokonuje odbiorca wpisany w ewidencji, nie spełnia jednego z warunków zachowania prawa do zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej. Jeżeli nie poinformujemy klienta o konieczności zawarcia odpowiednich danych w przelewie – pojawi problem. Przedsiębiorca, który korzysta z prawa do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 r. nie może również przyjąć żadnej zapłaty gotówkowej – wymóg ten dotyczy również zaliczki za towar.

Pamiętaj! Każda transakcja, która nie spełnia warunków zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej musi zostać zarejestrowana na urządzeniu fiskalnym i być potwierdzona paragonem fiskalnym wydrukowanym dla klienta. Chyba, że przedsiębiorca dodatkowo posiada prawo do zwolnienia na innej podstawie np. ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów w roku.

Masz własny sklep internetowy? A może sprzedajesz towary wysyłkowo i korzystasz z serwisów aukcyjnych? Jeśli w 2015 roku chcesz uniknąć konieczności zakupu kasy fiskalnej, dbaj o trzymanie się wszystkich zasad określonych w poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Wiesz już, ze utracisz prawo do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej w 2015 roku, ze względu na zapisy poszerzonego katalogu wyłączeń? W takim razie dopilnuj, aby nie przekroczyć obowiązkowego terminu wprowadzenia kasy fiskalnej. Unikniesz dzięki temu kar finansowych podczas kontroli skarbowej.

Tracisz prawo do zwolnienia z kas fiskalnych w 2015 roku? Nie możesz odnaleźć się w formalnościach, których musisz dopełnić? Zastanawiasz, która kasa fiskalna dla sklepu internetowego będzie najlepsza? Kasy fiskalne Posnet, kasy Elzab, Novitus, Innova – te marki nic Ci nie mówią? Nie przejmuj się – niebawem opublikujemy serię praktycznych artykułów, które pomogą Ci wybrać odpowiednie urządzenie fiskalne dla Twojego sklepu.

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *