Faktura elektroniczna w 2014 – nowa definicja faktury

Z dniem 1 stycznia 2014 r. uległa zmianie duża część przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych wydawanych na jej podstawie. Znowelizowanie ustawy o podatku od towarów i usług ma też związek ze sposobem wystawiania faktur przez podatników.

Nowością w ustawie o VAT są przepisy dotyczące faktur, które znajdują się w art. 106a-106q. Dotychczas zasady te były zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Ustawodawca postanowił przenieść regulacje związane z fakturowaniem i od stycznia 2014 roku możemy je znaleźć we wspominanej już ustawie o VAT.  Nie wszystkie przepisy dotyczące faktur zostały powielone – wiele istotnych kwestii zmodyfikowano, w tym całkiem podstawową, mianowicie definicję pojęcia „faktura”.

Nowa definicja faktury znajduje się w dodanym punkcie 31 art. 2 ustawy o VAT, w którym czytamy, że „rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie”

Z kolei przepis art. 2 pkt 32 ustawy zawiera definicję faktury elektronicznej, dowiadujemy się, że „rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym”

Z aktualnych zapisów ustawy o VAT, zacytowanych powyżej, wynika, że:

  • Faktura w formie papierowej i faktura elektroniczna, muszą zawierać dane wymagane ustawą.

  • Faktura może zostać uznana za elektroniczną, o ile została wystawiona i otrzymana w formacie elektronicznym.

Jeśli chodzi o wybór samego formatu, to jest on dowolny i należy do podatnika. Może to być faktura w formie ustrukturyzowanego komunikatu np. XML, można ją wysłać wiadomością e-mail z załącznikiem w PDF, DOC, CSV albo jako faks otrzymany w formacie elektronicznym. Istotny jest jednak fakt, że taka faktura elektroniczna nie może w żaden sposób zostać wprowadzona do obrotu w formie papierowej. Nie można jej więc wydrukować i przesłać pocztą. Jeżeli tak się stanie, wydrukowany dokument nie będzie już fakturą elektroniczną.

Jeśli natomiast chodzi o wymagane elementy, które musi zawierać faktura, a które określono ustawą i przepisami wydanych na jej podstawie – trzeba podkreślić, że dotyczy to zarówno faktury tradycyjnej, jak i elektronicznej. Jakie dokładnie dane powinny znaleźć się na fakturze opiszemy w kolejnym artykule.

Zdefiniowanie na nowo pojęcia faktury w ustawie o VAT może zwiększyć świadomość podatników w kwestii faktury elektronicznej. Upewnia bowiem, że dokumenty elektroniczne są tak samo ważne i wiążące, jak faktury papierowe.

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *