Czy kosmetyczka musi mieć kasę fiskalną od stycznia 2015 roku?

Wielu usługodawców z niepokojem czeka na wejście w życie nowego rozporządzenia regulującego kwestię zwolnień ze stosowania kas. Dla kilku grup podatników Ministerstwo przygotowało bowiem bezwzględny obowiązek ewidencji z użyciem urządzeń rejestrujących. Czy kosmetyczka musi mieć kasę fiskalną od stycznia 2015 roku?

Z końcem grudnia 2014 roku przestanie obowiązywać dotychczasowe rozporządzenie z 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zastąpi je dokument, który ma wejść w życie 1 stycznia 2015 roku. Znamy treść nowego rozporządzenia i niestety obawy przedsiębiorców związane ze wzrostem liczby firm zobowiązanych do posiadania kasy okazały się uzasadnione. Grono podatników zwolnionych z tego obowiązku z roku na rok maleje. Nie inaczej będzie w 2015.

Limit zwolnienia nie ulegnie zmianie

W projekcie nowego rozporządzenia nie ma mowy o zmniejszeniu kwoty limitu do zwolnienia podmiotowego. Wielu przedsiębiorców nadal więc będzie mogło korzystać z przywileju sprzedaży bez kasy. Warunkiem jest oczywiście, by nie przekroczyli określonego pułapu obrotów w roku.

Usługodawcy bez zwolnień

Niestety znowelizowane rozporządzenie, które będzie aktualne od 1 stycznia 2015 roku, ma poszerzyć katalog czynności wyłączonych z wszelkich zwolnień z kas. Zmiana ta spowoduje, że usługi świadczone przez wielu podatników, będą objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencji na kasie fiskalnej. Prawo do zwolnienia wybrani przedsiębiorcy utracą więc całkowicie. Między innymi na liście usług wyłączonych z jakichkolwiek zwolnień znalazły się usługi kosmetyczne i usługi kosmetologiczne. Wynika to z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. h:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

h) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

Kasa fiskalna dla kosmetyczki

Zgodnie z tym zapisem kasa fiskalna dla kosmetyczki będzie w 2015 roku obowiązkowa. Osoby, które wykonują usługi kosmetyczne lub kosmetologiczne w ramach własnej działalności gospodarczej stracą bowiem jakiekolwiek podstawy do zwolnienia z obowiązku instalowania kasy w firmie. Każda wykonana usługa tego rodzaju będzie musiała zostać zarejestrowana przy użyciu urządzenia fiskalnego. Nie ma znaczenia zabieg wykonano w domu u klientki czy w salonie kosmetycznych – każdą transakcję należy potwierdzić rzez wydrukowanie paragonu fiskalnego i wręczenie go klientce lub klientowi.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który zajmuje się usługami kosmetycznymi i kosmetologicznymi albo planujesz otworzenie firmy o tym profilu, musisz być gotowy na konieczność kupienia kasy fiskalnej i korzystania z niej z początkiem 2015 roku.

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *