Kiedy można odliczyć VAT z faktury elektronicznej?
Lis19

Kiedy można odliczyć VAT z faktury elektronicznej?

Przepisy dotyczące wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych są dziś mniej restrykcyjne niż jeszcze 2 lata temu. Dziś dowód księgowy można przysłać w PDF-ie drogą e-mailową. Wciąż jednak pojawiają się pewne wątpliwości co do zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktury przesyłanej w tej formie i tą drogą. Wielu podatników wciąż ma wątpliwości, kiedy faktura wystawiona w formie elektroniczne uprawnia do odliczenia VAT w...

Read More